Media

Prosjektet mitt har vekt litt oppsikt rundt omkring og det har resultert i noen mediaoppslag den tiden det har gått.Meløyavisa omtalte prosjektet som hovedsak på forsiden og i en dobbeltside i avisen Torsdag 4. oktober 2012.

Avisa OPP hadde et større oppslag under utstillingen i Oppdal Kulturhus den 31. august 2012
Avisa Framtia har hatt flere bilder på trykk, og to store oppslag. Det første et seks sider oppslag Onsdag 17. September 2010 (i prosjektets oppstartsfase) og et nytt firesiders oppfølginsoppslag nå i høst.
BioFoto har også presentert prosjektet gjennom en dobbelside i medlemsbladet nr 1 - 2013


Ingen kommentarer: