OAL-photo

En presentasjon - kan man vel si.

Det er her oppe jeg har vokst opp og fått interessen for natur og friluftsliv så å si med morsmelka. Dovrefjell har vært min hjemmearena helt fra barnsben av da vi var med på seterlivet om sommeren, eller på jakt og fiske. Fotointeressen kom som et resultat av at man ønsket å dokumentere og samle på de mange intrykkene man fikk av nettopp dette livet. Jeg betegner min oppvekst som absolutt den rikeste man kan få.I dag bor jeg i et "Soria Moria" i Meløy kommune med all den natur man kan ønske seg rett utenfor stuedøra og strategisk plassert om man ønsker å oppsøke annen type natur i norden. Jeg liker å kalle meløy - lille lofoten - da alt man kjenner av kvalitet forbundet med lofotnaturen finner man også her bare mer komprimert. Dessuten er her mere. Svartisen og Glomfjellet er unike naturskatter i norsk og nordisk sammenheng.Da jeg i 2009 tok opp igjen naturfotograferingen hadde den digitale verden hadde gjort sitt inntog og kostnaden ved å ta et bilde hadde blitt betydelig mindre. Kvaliteten på utstyret betydelig bedre og den samlingen av dias jeg hadde fra forrige periode har nå kun akademisk interesse. Inspirert av det store prosjektet Wild Wonders of Europe startet jeg mitt eget lille Nordic Wild Wonders. Det er et prosjekt over fem år som skal gjøre et forsøk på å dokumentere de nordiske naturskattene og forhåpentlig vis ende opp med en bok. Dette prosjektet har krevd mye research og mange turer og gitt mange unike opplevelser.


 Så skal alt dette finansieres. Utstyret i dag er slett ikke rimelig og man ønsker jo å bruke profesjonelt utstyr når man legger ned såpass mye tid og penger i et eget prosjekt. For å finansiere utstyr ble firmaet Objektivutleie.no etablert sammen med en kompis Espen Sandsund Seierstad. Gjennom utleie av profesjonelt utstyr har vi klart å finansiere deler av egen utstyrspark.


En av mine helt klare målsetninger for å sterte opp igjen med naturfotografering var å få med ungene ut i naturen. La de få oppleve fragmenter av det jeg hadde fra egen barndom og setter såpass stor pris på i dag, så er håpet at også de skal gjøre det i framtiden. På den måten har man i hvetfall sikret et visst engasjement for å bevare det biologiske mangfoldet og de naturtypene vi har i dag.


Hvor dette ender vet vi selvfølgelig ikke enda. Men det beste bildet er enda ikke tatt og det er en sterk motivasjon for å fortsette både med naturfotograferingen og ikke minst samle på naturopplevelser fra både inn og utland. Planen er vel å utvide området til også å gjelde resten av verden og de store mulighetene som ligger der for naturopplevelser og ikke minst gode bilder.

Takk.Besøk gjerne min hjemmeside ved å klikke på denne linken.

Ingen kommentarer: