søndag 1. august 2010

Sandsvaler

Sandsvalen er årets fugl i NOF. Årsaken er en stemoderlig behandling av arten og at den går sterkt tilbake i andre Europeiske land, mens her har vi ikke den store oversikten over bestanden.

Disse er dog travelt opptatt med å fore snart flyvedyktige unger og bestanden på Åmøya ser ut for å trives godt. Det blir i hvertfall fullt av unger som kommer ut i disse dager. Samtlige redehull ser ut for å være bebodd...


Det største problemet disse fuglene møter er drift av grustakene hvor de lager sine kolonier. Hele årskull kan ødelegges når grusen tas ut og redehullene raser sammen. I grustaket på Åmnes er de relativt beskyttet da uttaket av grus er minimalt i hekketiden...vi får håpe det fortsetter slik...


Ingen kommentarer: